Comunicació

Faig tasques de comunicació per a empreses:

Col·labore amb empreses amigues en producció de continguts, traduccions...

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Desarrollo tareas de comunicación para empresas:
 Colaboro con empresas amigas en producción de contenidos, traducciones, ...